رنگین کمان

وقتی رنگین کمان هست چرا خاکستری ببینیم؟  سهراب سرزمینمان گفت: چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. 

با من بیا و همینجا ببین، بخوان و تماشا کن

نوشته‌ها

تولد دوباره

سال ۱۳۹۹ برنامه نوشتن را دوباره ازسر گرفتم . به زحمت چند مطب کوتاه نوشتم اما بعدش نتونستم ادامه بدم به دلیل مشغله کاری و

ادامه مطلب »