• زندگی آگاهانه

    من عمدتا مجموعه خودم هستم با تجربه و درک از پیرامونم نه مجموعه ای ازدریافتها و تجربه های دیگران. روزی که به دنیا آمدم برای رشد فیزیکی و زنده ماندن کاملا وابسته و نیامند والدینم بودم . میدونم خانواده ام هیچ برنامه یا روش خاصی برای تربیت من نداشتند . عشق، امنیت، تامین غذا و […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز