• تولد دوباره

    سال ۱۳۹۹ برنامه نوشتن را دوباره ازسر گرفتم . به زحمت چند مطب کوتاه نوشتم اما بعدش نتونستم ادامه بدم به دلیل مشغله کاری و درگیری ذهنی! اما مسیری تازه برای زندگی من در حال شروع بود که من ازش بی خبر بودم. درد و رنجی بر من حاکم شد که من را از آسودگی […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز