جستار

  • برگ دوم

    برگ دوم دستکاری آگاهانه استاد عزیزم از حواس پنجگانه صحبت کرد. به کار گیری حواس برای حس کردن زندگی. این حس منو به شناخت میرسونه. شناخت خودم و محیط اطرافم. چطور از این حس مراقبت کنم!  کودک ۳ ساله ای را در نظر بگیرید که در حال یادگیری راه رفتنه. اگر زمین بخورد مستقیم به […]

  • برگ اول

    برگ اول زندگی هیچ رنگ مفهومی ندارد مگر رنگ و مفهومی که من بهش بدم. برای رشد شخصی اول باید مغزم و آزاد کنم. یعنی مغزم باید باز باشه و آسوده تا بتونه بدون استرس و با آرامش برود دنبال بازیگوشی و یادگیری! مغزم مثل درختیه که سالهاست شاخه هاش حرس نشده. هیچ جیزی توش […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز